Avisen ”Danmark”

Tekster om Danmark er skrevet i samarbejde med to danske lektorer og derefter oversat til engelsk, fransk, tysk og russisk. Mange danske virksomheders og institutioners gæster og forretningsforbindelser har med stor glæde læst avisen “Danmark”. Avisen kan læses i løbet af 20 – 30 minutter. Dens indhold karakteriseres som “nødvendigt og tilstrækkeligt”.

 Vi er overbevist om at også du og dine gæster fra udlandet vil sætte pris på denne lille åndelige anretning (som forsmag på det bringer vi i teksten nedenfor et afsnit fra avisen ”Danskerne”).

Pris: 45,00 kr. pr. stk. ekskl. moms og forsendelse.

 

”DANSKERNE” – kort uddrag fra avisen ”Danmark”

———————————————————————————————————————–

Danskerne er selvfølgelig lige så forskellige, som mennesker i al almindelighed er. Men vi opfatter visse karaktertræk som ægte danske.

Danmark er hyggens, privatlivets og foreningernes land. Vi danskerne kan næppe karakteriseres som temperamentsfulde. Dette kan af andre blive opfattet som manglende evne at give udtryk for vore følelser. Til gengæld evner vi at holde os kølige over for ideologier og store slagord.

Vor omgang med andre mennekser, og i et vist omfang også vort syn på os selv, er præget af en vis ironi. Vi er blevet betegnet som en nation af kræmmere, for hvem egen fordel vejer højere end en uhåndgribelig ideologi. Den folkekære landsfader N.F.S. Grundtvig har præget os mere end den verdenskendte filosof Søren Kirkegard. Grundtvig skrev i 1820 meget rammende i en sang om danskerne:”….  ved jorden at blive, det tjener os bedst”.

Foruden Grundloven eksisterer der en anden ”lov” i Danmark, nemlig Janteloven, som vi ikke er så glade for, men som er vanskelig at sætte sig ud over. Denne lovs 1. bud lyder: ”Du skal ikke tro, du er noget”. I dette bud ligger en stor sandhed om danskerne – ikke kun om de almindelige danskere, for om dem, der sidder på magten, gælder to andre bud: ”Du skal ikke tro, du er bedre end os” og ”Du skal ikke tro, du er mere end os”. Autoriteter og despoter bryder vi os ikke om.

Mange udlændinge lægger mærke til danskernes trang til at hævde selvstændige synspunkter, der paradoksalt nok trives udmærket sammen med en udbredt trang til at gøre ting sammen i utal af formelle og uformelle foreninger og sammenslutninger. Et andet paradoks er, at selv om vi som regel er meget uformelle i påklædning og omgangstone, har vi samtidig respekt for livets små og store traditioner.

Privat og forretningsmæssigt rejser danskerne meget. Takket være dette og tilflytning udefra har danskerne fået appetit på mange typer mad. Kulinarisk vil man dog stadig forbinde danskerne med frikadeller, sovs og kartofler og det store kolde bord (smørrebrød), der altid bør indledes med sild og snaps.