Business Leksikon

Forfattere:

 Niels Johansen, cand. jur., advokat (H) i Advokatfirmaet Thyssen, Skovbo & Forsberg, Vejle.

 Bozhidar V. Kezunovich (chefredaktør) er uddannet som cand. mag. i russisk og serbokroatisk ved Slavisk Institut, Århus Universitet, og HD i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i Århus. Har 10 års erfaring som underviser på Århus Universitet og Folkeuniversitetet i Århus og over 25 års erfaring som tolk, oversætter og konsulent i forbindelse med handel med lande, der er opstået efter opløsning af det tidligere Jugoslavien og Sovjetunionen.

 Lars Kiertzner, lektor, statsautoriseret revisor, cand. mag. et cand. merc. aud. Har arbejdet i et anerkendt internationalt revisionsfirma. Lektor i revision på Handelshøjskolen i Århus. Lars Kiertzner står for udvælgelse og forklaring af regnskabsmæssige begreber på dansk samt oversættelse af disse til engelsk og tysk. 

 Jens Peder Lynderup, cand. merc. i udenrigshandel. Har bl.a. arbejdet i Sverige med eksport til Østeuropa. Erfaring som salgskonsulent og salgsleder. Har endvidere arbejdet i et markedsanalysefirma med ansvar for internationale markedsanalyser.

 Carl-Johan Nielsen, cand. merc. i udenrigshandel, lektor ved de kortere videregående uddannelser på Århus Købmandsskole med fagene international økonomi, erhvervsøkonomi samt finansiering og investering.

 Kurt Pedersen, cand. polit., MBA, lektor ved Handels-højskolen i Århus, forfatter til flere lærebøger og ordbøger inden for nationaløkonomi og international økonomi.

 Oversætterere:

 Liselotte Fuglsang Andersen, cand. ling. merc., står for oversættelse af begreber til fransk. Har inden for de seneste 10 år beskæftiget sig med oversættelse og korrekturlæsning samt udarbejdelse af femsproget ordbog. Arbejder p.t. som oversætter i Strasbourg og som freelance-oversætter for BK SERVICE ApS.

 Birthe Mousten, cand. ling. merc., står for oversættelse af begreber til engelsk. Har inden for de seneste 20 år beskæftiget sig med oversættelse og korrekturlæsning af tekster til og fra engelsk og tysk. Underviser p.t. ved Universitetet (Handelshøjskolen) i Århus.

 Joachim Schote, dr. phil., står for oversættelse af begreber til tysk. Har arbejdet som lektor ved Institut for Germansk Filologi, Århus Universitet. 20 års erfaring som freelance-oversætter af bl.a. kommercielle, juridiske og tekniske tekster hos BK SERVICE ApS. Ditto som korrekturlæser og tekstforfatter.

 Business Leksikon er en videreudvikling af Dansk Eksportleksikon, der blev udgivet i 1993 er en videreudvikling af Dansk Eksportleksikon , der blev udgivet i 1993.

Business Leksikon forklarer på en systematisk måde en lang række fagudtryk og begreber, der primært hører til udenrigshandel, import, eksport, jura, generel økonomi, nationaløkonomi, regnskabsudtryk, international transport og reklame i en klart og letforståeligt sprog med formuleringer, der gør værket let tilgængeligt for personer både med og uden egentlig handelsmæssig baggrund.

Business Leksikon indeholder ca. 5.200 udvalgte begreber. Begreberne er anført som indgangsord på dansk. Derefter følger oversættelse af det pågældende begreb til engelsk, fransk og tysk og til sidst selve definitionen, der typisk er en kort, stringent formulering. Centrale begreber er kontrolleret og i et vidt omfang også formuleret af en række offentlige institutioner, erhvervsorganisatio­ner og virksomheder.

Bogen er på 714 sider. Sidst i bogen findes et 16 siders tillæg om EU-støtteordninger.

Business Leksikon (bogudgave) – Pris: 270,00 kr. pr. stk. ekskl. moms og forsendelse.

Der er også mulighed for at du/din virksomhed erhverver vor Business Leksikons database som så kan integreres og evt. videreudvikles i dit computersystem.