LIST OF CULTURE RELATED TERMS

LISTE OVER KULTURRELATEREDE BEGREBER

(efter aftale gennemgås bestemte begreber nærmere i forbindelse med foredraget)


LIST OF CULTURE RELATED TERMS


СПИСОК КУЛЬТУРНО-РЕЛЕВАНТНЫХ ПОНЯТИЙ


 

ARBEJDSMORAL; WORK ETHICS (work culture); ТРУДОВАЯ МОРАЛЬ/ЭТИКА

ETIK; ETHICS; ЭТИКА

ETIKETTE; ETIQUETTE; ЭТИКЕТ

GLOBALISERING; GLOBALISATION; ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

HANDELSMORAL; TRADE ETHICS; ЭТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

HANDELSSÆDVANE (handelsbrug; handelsskik); 1)TRADING CUSTOMS/STANDARDS/PRACTICE; 2)USAGE; ТОРГОВЫЕ ОБЫЧАИ / УЗАНСЫ

HANDLINGSPARAMETER; ACTION PARAMETE; ПАРАМЕТРЫ ДЕЙСТВИЯ

INTERNATIONALISERING; INTERNATIONALISATION; ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

JOINT VENTURЕ; JOINT VENTURЕ; СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ/СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

KONTAKTPARAMETER; COMMUNICATION VARIABLE; ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ

KULTUR; CULTURE; КУЛЬТУРА

KULTURAFSTAND; CROSS-CULTURAL DIFFERENCE; КУЛЬТУРНОЕ РАССТОЯНИЕ

KULTURCHOK; CULTURAL SHOCK; КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

KULTURFORSKEL; CULTURAL DIFFERENCE; КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

KUNDELOYALITET; CUSTOMER LOYALTY; ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

MEDIA (visuelle og sproglige kulturredskaber); MEDIA; СМИ

MILJØ; ENVIRONMENT; СРЕДА

MILJØAFSTAND; MARKET DISTANCE; РЫНОЧНОЕ РАССТОЯНИЕ

MILJØVARIABEL; MARKET/ENVIRONMENT VARIABLE; ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ

MORAL; ETHICS/MORALE; МОРАЛЬ

MÆRKE; BRAND/MAKE; МАРКА/БРЕНД

POLITISK RISIKO; POLITICAL RISK; ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК

PROMOTION/REKLAME; PROMOTION/ADVERTISING; РЕКЛАМА И ПРОМОЦИЯ

PÅLIDELIGHED; RELIABILITY; ДОСТОВЕРНОСТЬ

REKLAME – se kontaktparametre

RELEVANS; RELEVANCE; РЕЛЕВАНТНОСТЬ

RELIGION; RELIGION; РЕЛИГИЯ

RETSEVNE; LEGAL PERSONALITY/CAPACITY; ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

RISIKO; RISK, РИСК

RISIKOAVERSION; RISK AVERSION; ОТВРАЩЕНИЕ К РИСКУ

SEGMENTERINGSVARIABEL; SEGMENTATION VARIABLE, ПЕРЕМЕННАЯ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ

SPROG/TOLKNING; LANGUAGE/INTERPRETATION; ЯЗЫК/ПЕРЕВОД/ТОЛКОВАНИЕ

SÆDVANE; CUSTOM/PRACTICE; ТОРГОВЫЙ ОБЫЧАЙ

TABUEMNE; TABOO; ТАБУ

TILLID; TRUST; ДОВЕРИЕ/ДОСТОВЕРИЕ/УВЕРЕННОСТЬ

TOLKNING (se sprog); INTERPRETATION; ТОЛКОВАНИЕ/УСТНЫЙ ПЕРЕВОД

UDDANNELSE; EDUCATION; ОБРАЗОВАНИЕ

VANE; CUSTOM; ПРИВЫЧКА/ОБЫЧАЙ

VANEKØB; 1) HABIT BUYING; 2) REPEAT BUYING/PURCHASE; ПРИВЫЧКА ПОКУПАТЬ

VÆRDINORMER OG ÆRESBEGREBER; CULTURAL AND HONOR-BASED NORMS AND VALUES; КАТЕГОРИИ ”ЧЕСТЬ” И ”ДОСТОИНСТВО”

VIGTIGT!

Komplet liste over KULTURRELATEREDE BEGREBER med forklaringer og eksempler fra praksis kan bruges som en checkliste af virksomhedsledere og investorer, dvs. hvad de – udover økonomiske indikatorer – også skal tænke på inden de træffer den endelige beslutning om f.eks. eksportsalg, oprettelse af joint venture eller køb af virksomhed i udlandet.

En særlig plads i den sammenhæng indtager begrebet TILLID, der er udførlig beskrevet med eksempler fra praksis om, hvordan TILLID kan skabes, opretholdes og tabes.

Den danske version – i alt ca. 25 sider – kan købes ved at kontakte os på e-mail: bk@arco.dk

 

IMPORTANT!

The complete list of CULTURE RELATED TERMS, including perhaps the most important of all ”TRUST” – is fully described with practical examples of:

  • how TRUST is gained
  • how TRUST is maintained
  • how TRUST is lost.

can be bought by contacting us on e-mail:bk@arco.dk

 

ВНИМАНИЕ!

Полный список используемых КУЛЬТУРНО-РЕЛЕВАНТНЫХ ПОНЯТИЙ, детально описывающихся с примерами, взятыми из теории и практики, – ок. 25 страниц на датском языке, – можно приобрести у нас.

Среди этих понятий «ДОВЕРИЕ», является, очевидно, наиболее важным, и оно детально описывается с примерами, взятыми из практики, как:

·         ДОВЕРИЕ достигается

·         ДОВЕРИЕ поддерживается

·         ДОВЕРИЕ теряется.

trust

По этому вопросу свяжитесь с нами по электронной почте bk@arco.dk