FOREDRAGSHOLDER

Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By, land
E-mail
Telefon
Mobil telefon
Hjemmeside

Civilstand

Sport

Bozidar
Kezunovic
Bragesvej 20
8230
Åbyhøj / Aarhus, Denmark
bk@arco.dk
+ 45 86256655
+ 45 40895477
www.arco.dk

Gift med Ingrid Vind (sygeplejerske og teolog) – sammen har vi to børn, der begge er læger.
Svømning, skak, tennis og bjergvandring.

BK_photo

I. Uddannelser:

 • Handelsvidenskabelig diplomeksamen (HD) i udenrigshandel, Handelshøjskolen i Aarhus, nu Aarhus University Business School, Aarhus Universitet (nr. 107 på listen over verdens bedste universiteter ifølge topuniversities.com) – speciale ”Kulturens indflydelse på afvikling af internationale handelstransaktioner”;
 • Cand. mag., Slavisk Institut, Aarhus Universitet – speciale ”Montenegro og Rusland 1711-1878”;
 • 4-årig elektroteknisk uddannelse i udlandet.

II. Erhvervserfaring, bl.a. som:

 • Partner i forbindelse med etablering af et danskejet selskab, der havde til formål at sælge kinesisk produceret sikkerhedsværktøj i Europa (varighed 5 år);
 • Medlem af team på et dansk værft, der førte forhandlinger, indgik kontrakt med et sovjetisk rederi om levering af 5 skibe, herunder teknisk dokumentation på russisk (varighed 4 år);
 • Partner i forbindelse med etablering af dansk-russisk joint venture i Skt. Petersburg vedr. levering af dansk produceret skibsudstyr til Rusland (varighed ca. 10 år);
 • Partner i forbindelse med etablering af dansk-jugoslavisk joint venture inden for sukker- og fødevare industri (varighed ca. 8 år).

III. Undervisningserfaring:

Aarhus Universitet og Folkeuniversitet i Aarhus (9 år).

IV. Publikationer (chefredaktør og medforfatter):

 • Business Leksikon (2001),
 • Dansk Eksportleksikon (1993) og
 • Femsproglig avis ”Danmark” (1987-1993)

V. Sprogkundskaber:

Dansk, russisk, bosnisk, serbisk, kroatisk, montenegrinsk (flydende i skrift og tale)

 • Engelsk og tysk (gode kundskaber)
 • Kan forstå og gøre mig forståelig på alle slaviske og skandinaviske sprog

Vedr. foredrag om KULTURENS ROLLE I INTERNATIONAL HANDEL

Foredraget er dediceret til min by Aarhus, hvor mit ”andet liv” begyndte for snart 50 år siden. Jeg tænker på AARHUS – 2017 som EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD.

Hvorfor skal/kan jeg holde foredrag om kulturens betydning i international handel og samarbejde?

Den korte begrundelse er som følger:

 • Kulturforskelles betydning for afsætning af en given vare på hjemmemarked og i udlandet opdagede jeg i forbindelse med mit tolkearbejde for danske virksomheder i midten af 1970-erne. Min interesse for dette emne voksede i de efterfølgende år, og førte til valget af ”Eksterne miljøfaktorer og kulturens indflydelse på afvikling af internationale handelstransaktioner” som tema for mit speciale i udenrigshandel på Handelshøjskolen i Aarhus i 1987;
 • Gennem mit eget 35-årige erhvervsengagement i internationalt handelssamarbejde (i form af produktmarkedsføring, eksportsalg, realisering af turnkey-projekter og etablering af joint-venture og datterselskaber i udlandet) har jeg altid befundet mig i en situation, hvor jeg har haft rolle som brobygger eller bindeled mellem dansk og udenlands kulturbetinget tankegang og handlemåde;
 • For 10-15 år siden holdt jeg nogle foredrag om kulturens betydning i international handel og samarbejde på opfordring af mine venner og kolleger fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Derefter holdt jeg et par foredrag for nogle erhvervsfolk om samme emne. Alle steder blev foredraget godt modtaget;
 • Udover at have teoretiske og praktiske forudsætninger til at udtale mig om emnet, har jeg også ”begge ben” i både dansk og fremmed kultur – se mit CV oven for.

Hvem henvender foredraget sig til?

Primært til tre målgrupper:

 • Bestyrelsesmedlemmer og ledere i internationalt orienterede danske virksomheder;
 • Studerende og undervisere ved danske uddannelsesinstitutioner;
 • Personer, der beskæftiger sig med og interesserer sig for handel og kultur.

Foredragets indhold og længde?

Hvis andet ikke er aftalt, vil der i forbindelse med foredraget udover gennemgangen af emnet KUN være plads til uddybende præsentation af begrebet etikette som mange kulturkloge personer ofte forveksler med kulturen – som regel i pressen og i medierne i forbindelse med danske virksomhedslederes besøg i udlandet.

Ønskes derudover en nærmere belysning et andet kulturrelateret begreb i relation til emnet, kan jeg p.t. tilbyde at uddybe følgende begreber:

 • Arbejdsmoral (forveksles undertiden med arbejdskultur)
 • Handelsmoral (forveksles undertiden med handelskultur)
 • Religion
 • Sprog og Tolkning
 • Tillid

Til nærmere belysning af et enkelt begreb kræves yderligere en halv time pr. begreb.

speaker_pic